Tag Archives: đường thốt nốt là gì

Đường thốt nốt là gì? Bài 1

Đường thốt nốt được biết là sản phẩm được chiết suất từ cây thốt nốt chủ yếu ở vùng 7 núi an giang đó cũng là một đặc sản nổi tiếng ở vùng đất an giang. Đường thốt nốt là một loại đường được chiết suất bằng phương pháp thủ công của người dân bản […]