Tag Archives: các món làm từ đường thốt nốt

Các món làm từ đường thốt nốt có thể bạn chưa biết? Bài 5

Các món làm từ đường thốt nốt có thể bạn chưa biết?   Đường thốt nốt là một đặc sản tại an giang được tinh luyện từ nước trong cây thốt nốt có một số sản phẩm nổi tiếng như nước thốt nốt, đường thốt nốt, nước màu thốt nốt, rượu thốt nốt.   Đường […]