Đường thốt nốt là gì? Bài 1

Đường thốt nốt được biết là sản phẩm được chiết suất từ cây thốt nốt chủ yếu ở vùng 7 núi an giang đó cũng là một đặc sản nổi tiếng ở vùng đất an giang.

Đường thốt nốt là một loại đường được chiết suất bằng phương pháp thủ công của người dân bản địa, đường thốt nốt rất tốt nó được giữ nguyên những dinh dưỡng rất tốt cho sức khoẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *